Categorieën
Berichten

ALV, schuift u ook aan?

Op dinsdag 20 september a.s. vanaf 19.30 uur vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in de kantine van sporthal De Laar.
Op de agenda staat de aangepaste begroting inclusief contributieverhoging. Nadat hier in het voorjaar over is gesproken zijn er aanpassingen gedaan. Hierover zal gestemd worden. De stukken volgen zo snel mogelijk per email.

Deel je ideeën!
Daarnaast gaan we in kleine groepjes aan de slag met drie uitdagingen voor onze club: ledenwerving, sponsoring en de organisatie van activiteiten.
Doel is om ideeën te verzamelen en vervolgstappen te bepalen.

Vanzelfsprekend is er ook ruimte voor andere vragen en opmerkingen.

Noteren jullie het alvast in je agenda?

Een fijne zomer! Namens het bestuur

Jorik Brounen
Jeroen van Adrichem
Michel Konink
Esther Onida
Soon Joo Bovenschen