Informatie

Op 17 januari 2007 is de Stichting BUSHi Arnhem opgericht. Op 5 juli 2016 is de stichting veranderd in Budovereniging BUSHi Arnhem. Budovereniging BUSHi Arnhem is een vereniging die tot doel heeft goede randvoorwaarden te creëren voor alle kinderen in de regio Arnhem door zich te ontwikkelen in het judo.
Budovereniging BUSHi Arnhem biedt judo aan als breedtesport, als wedstrijdsport maar ook voor judoka’s die judo op topniveau willen beoefenen voorziet Budovereniging BUSHi Arnhem in zijn of haar behoefte. 
Voor meer informatie kunt u bijgevoegde pdf openen.
Het huishoudelijk reglement zoals deze is vastgesteld tijdens de laatste ALV is hier in te zien.