Organisatie

Bestuur

Liesbeth Hoogland
Voorzitter
voorzitter@bushiarnhem.nl
Remco Radier
Vice-voorzitter
vicevoorzitter@bushiarnhem.nl
Michel Konink
Secretaris
secretariaat@bushiarnhem.nl
Esther Onida
Bestuurslid wedstrijdzaken
wedstrijdzaken@bushiarnhem.nl
Paul van Rekum
Penningmeester
Penningmeester@bushiarnhem.nl
Soon Joo Bovenschen
Bestuurslid recreantenzaken
recreantenzaken@bushiarnhem.nl
Jessica van Loon
Bestuurslid activiteitencommissie
activiteitencommissie@bushiarnhem.nl

Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie van BUSHi Arnhem regelt alles rondom wedstrijden waaraan BUSHi-judoka’s deelnemen.
Zij selecteren  de wedstrijden waarvoor ingeschreven kan worden, zorgen ervoor dat de weeglijsten online komen en zorgen voor het contact met de organiserende clubs.
Als er vragen zijn rondom wedstrijden, stuur dan een mail maar: wedstrijdcommissie@bushiarnhem.nl
Leden van de wedstrijdcommissie zijn: 

  • Esther Onida
  • Soon Jo Bovenschen
  • Ramon Knoppersen
  • Jorik Brounen
  • Patricia Prins
  • Joyce Jansen

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie wil zorgen voor een goede sfeer waardoor zowel de judoka’s onderling als de ouders het gezellig hebben zodat het clubgevoel versterkt wordt.
Deze commissie wordt gevormd door ouders van judoka’s van BUSHi Arnhem.  Samen bepalen we de taakverdeling en vergaderen we regelmatig.

De activiteitencommissie organiseert en begeleid tal van activiteiten. Dit kunnen judoactiviteiten zijn, maar ook andere activiteiten.

Activiteiten die ieder jaar terugkomen zijn:

  • Sinterklaasfeest;
  • Grote Clubactie;
  • Sponsoractiviteiten

Heb je leuke ideeën en/of wil je ons helpen met het uitvoeren van diverse activiteiten? Mail ons dan:  activiteitencommissie@bushiarnhem.nl 
Ook kun je mailen voor vragen of opmerkingen.

Vertrouwenspersoon

Fair Play bij budovereniging BUSHi Arnhem 

Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de sport, niet binnen de budosport en daarmee dus ook niet binnen budovereniging BUSHi Arnhem. Op en naast de tatami hoort iedereen van recreant tot topjudoka, judoleraar, coach, scheidsrechter, toeschouwer, ouder of bestuurder/vrijwilliger zich eerlijk en sportief te gedragen. 
In de strijd tegen ongewenst gedrag heeft het bestuur, in samenspraak met de vertrouwenspersoon, een tweetal documenten opgesteld namelijk: de Algemene Gedragscode ‘Fair Play’ bij budovereniging BUSHi Arnhem en het protocol Vertrouwenspersoon. We willen bewustwording creëren bij iedereen binnen onze vereniging en voorkomen dat misdragingen plaatsvinden. Het protocol Vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat een overtreding van de gedragscode – een ‘misdraging’ – niet zonder gevolgen blijft. Het bestuur van BUSHi Arnhem wil hiermee haar verantwoordelijkheid nemen als het aankomt op integriteit binnen onze vereniging.

Contact