Privacyverklaring

Bewust of onbewust deel jij persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring uiteengezet hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten er zijn. Zijn er vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel deze dan gerust per e-mail aan: info@bushiarnhem.nl.

Budovereniging Bushi Arnhem, gevestigd aan Papaverstraat 18, 6832 BA Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Budovereniging Bushi Arnhem verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankrekeningnummer
 • Iban tenaamstelling
 • JBN nummer
 • Gewicht
 • Graduatie (kleur ban en slip)

Budovereniging Bushi Arnhem verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verwerken en uitvoeren van de lidmaatschapovereenkomst
 • Uitvoeren van administratie en betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Mogelijkheid bieden een account aan te maken
 • Om goederen af te kunnen leveren
 • Mogelijkheid bieden om in te schrijven voor toernooien of andere activiteiten
 • Oproep kunnen voor ondersteuning voor allerlei activiteiten

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Budovereniging Bushi Arnhem bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > lopende het lidmaatschap > incasseren lidmaatschapsgelden;

Personalia  > lopende het lidmaatschap > het personaliseren van de behaalde diploma’s;

Adres > lopende het lidmaatschap > voor eigen communicatie doeleinden.

Gegevens over financiële componenten zoals lidmaatschapsgelden blijven 2 jaar bewaard, daarna worden deze alleen in de financiële administratie bewaard met een maximum van 7 jaar.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Budovereniging Bushi Arnhem gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Budovereniging Bushi Arnhem verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Budovereniging Bushi Arnhem neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Budovereniging Bushi Arnhem) tussen zit. Budovereniging Bushi Arnhem gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Budovereniging Bushi Arnhem maakt gebruik van Cloud software (e-boekhouden), te weten: de modules boekhouden en ledenadministratie en ‘mijn Bushi portal’. De ledenadministratie en boekhouding worden gebruikt voor het incasseren van de lidmaatschapsgelden, andere activiteiten waarvoor betaald moet worden en het registreren van de behaalde resultaten (kyu’s). Bij mijn Bushi portal meldt de judoka zichzelf aan voor het aankopen van wedstrijden, waarna d.m.v. Ideal de afrekening plaatsvindt van de bestelling.

Beide systemen zijn beveiligd met accounts en wachtwoorden die regelmatig aangepast moeten worden. De verzamelde gegevens zijn alleen voor eigen gebruik en worden nooit aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het is mogelijk om dit zelf te doen via de persoonlijke instellingen van het account. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Bushi Arnhem en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat een verzoek ingediend kan worden om de persoonsgegevens die wij hebben in een computerbestand naar jou of een ander, naar een door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar: info@bushiarnhem.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. Budovereniging Bushi Arnhem zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op dit verzoek reageren.

Budovereniging Bushi Arnhem wil je er tevens op wijzen dat er de mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Budovereniging Bushi Arnhem neemt de bescherming van alle gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als het idee bestaat dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via: info@bushiarnhem.nl

Minderjarigen

Indien jij je als minderjarige wilt registreren dien je hiertoe expliciete toestemming van jouw ouder of voogd te hebben.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of verzorgers. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders/verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bushiarnhem.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Voor het gebruik van andere websites is het advies om de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Het advies is om regelmatig de Privacyverklaring  te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen om je per e-mail en via de websites te informeren.

Je kunt jezelf aanmelden voor de nieuwsbrief die de Bushi verstuurd. In alle nieuwsbrieven die Bushi verstuurd, kan je daarnaast gebruikmaken van de afmeldmogelijkheid die hierin is opgenomen. Je kunt jezelf te allen tijde uitschrijven en je geeft daarmee aan dat je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen m.b.t. tot activiteiten/nieuws vanuit Bushi Arnhem.

Als lid van de Bushi Arnhem ga je akkoord met publicatie van foto’s en filmpjes die gemaakt worden tijdens deelname namens Bushi aan de georganiseerde toernooien/evenementen. Denk hierbij bijv. aan foto’s van prijswinnaars.