De landelijke opleidingsstructuur krijgt per augustus 2021 een andere invulling, waarin de clubs en talentpartners een nadrukkelijke rol krijgen in de opleiding van talentvolle judoka’s. Deze rol geeft clubs meer vrijheid en verantwoordelijkheid om een zo optimaal mogelijk programma in te richten voor het opleiden van judoka’s.
BUSHi Arnhem is door de JBN aangewezen als Talentpartner.

Een talentpartner biedt een fulltime trainingsprogramma met begeleiding voor judoka’s in de categorie -21 jaar. Wij dragen samen met de JBN zorg voor een optimale talentontwikkeling. Dit betekent dat de JBN middels kennis, kunde en middelen investeert in talentpartners en hen actief betrekt bij het waarborgen en doorontwikkelen van de kwaliteit van de opleidingsstructuur.

De nieuwe landelijke opleidingsstructuur streeft niet langer naar landelijke uniformiteit als het gaat om infrastructuur. We werken vanuit het uitgangspunt dat we ongelijke situaties niet gelijk moeten willen behandelen. Regionale differentiatie moet leiden tot de beste invulling voor sporters in die regio. Uiteraard zijn er wel kaders opgesteld om de kwaliteit van de opleidingsstructuur te borgen.

De talentpartner:

– biedt de -21 judoka’s een fulltime sporttechnisch programma volgens de richtlijnen van het meerjarenopleidingsplan (MJOP);
– zet een gekwalificeerd kader (judo: trainer minimaal Judoleraar B) in voor de invulling van dit programma. Dit kader is direct en op frequente basis betrokken bij ontwikkeling van judoka’s, zowel bij trainingen als bij toernooien. Voor krachttraining zal ook worden gekeken naar minimale kwaliteitseisen van het kader. Mocht deze hier nog niet voor opgeleid zijn, dan zal de JBN hier specifieke bijscholing voor organiseren;
– is verantwoordelijk voor de coaching van de judoka’s op (inter)nationale toernooien. Bij afwezigheid van de centrale coach regelt hij/zij in overleg met de regiotrainer zelf een passende vervanging;
– heeft een samenwerking met Topsport Talentscholen en/of FLOT-onderwijs op maximaal 45 reisminuten tussen onderwijs en sportlocatie;
– heeft een samenwerking met (para)medische begeleiding in de directe omgeving; heeft kwalitatieve faciliteiten (dojo en krachtruimte) om het sporttechnisch programma uit te voeren;
– zorgt ervoor dan de judoka’s zich allround – op alle verschillende leerlijnen van het MJOP ontwikkelen;
– heeft -21 judoka’s (en/of laatste jaars -18) in haar programma.