Profielen

Bushi Arnhem wil iedere judoka optimaal ondersteunen in hun talentontwikkeling. Indeling van onze judoka’s in (wedstrijd)categorieën stelt ons in staat een kwalitatief hoogwaardig programma aan te bieden. Alle judoka’s vanaf het tweede jaar -15 zijn inmiddels in een categorie ingedeeld die zo goed mogelijk bij hen past. Voor de judoka’s van 2005 en jonger verandert er niets. Bij elk toernooi staat ook de zwaarte van het toernooi zoals we gewend zijn, op basis daarvan kun je je inschrijven bij een toernooi. 

Bij inschrijvingen wordt bij ieder toernooi de juiste categorie vermeld (IT, NT, BT, A1, A2, B1 en R), deze indeling wordt door de wedstrijdcommissie bepaald. Inschrijven op een andere categorie is in theorie wel mogelijk, maar wordt sterk afgeraden. Het niveau van het toernooi past dan niet bij het ontwikkelingsniveau- en traject van betreffende judoka, met terugval of blessures als mogelijke gevolgen.

Integrale programmering BUSHi/ RTC -15 jaar

Integrale programmering BUSHi/ RTC -18 jaar